Plan dochodów budżetu państwa na 2019 rok - Ciężary publiczne - Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Plan dochodów budżetu państwa na 2019 rok

 

1
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
13.000
2
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
17.000
3
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.
59.000
4
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
5.000
5
Wpływy z różnych opłat
202.000
6
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
44.000
7
Wpływy z usług
16.000
8 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 40.000
9 Wpływy z pozostałych odsetek 17.000
10 Wpływy z różnych dochodów 172.000
 
razem
585.000

 

Metryczka

Data publikacji : 27.10.2008
Data modyfikacji : 10.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Szmigiel
do góry