Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Grajewie

 1

 Komendant Powiatowy Policji

 2

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

 3

 Wydział Kryminalny

 4

 Wydział Prewencji

 5

 Wydział Ruchu Drogowego

 6

 Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 7

 Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

 8

 Zespół Administracyjno – Gospodarczy

 9

 Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Łączności i Informatyki

10

 Posterunek Policji w Szczuczynie

11

 Posterunek Policji w Rajgrodzie

12

 Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

 

Metryczka

Data publikacji : 07.05.2019
Data modyfikacji : 25.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Szmigiel Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Szmigiel
do góry