Pomoc publiczna

Dofinansowanie w ramach Programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"

W ramach porozumienia z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie uczestnictwa w Programie pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji – generalnym inspektorem Antonim Kowalczykiem i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez Romana Soroczyńskiego – Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku otrzymała możliwość utworzenia 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku w ramach cytowanego porozumienia podpisał w dniu 12 grudnia 2003 roku z Dyrektorem Oddziału Podlaskiego PFRON umowę Nr 01/ON/2003 dotyczącego programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” dotyczącą utworzenia 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym 3 stanowisk w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i 2 stanowisk w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku.

Zgodnie z tą umową z dniem 10 marca 2004 roku zostało zatrudnionych 5 osób niepełnosprawnych na przedmiotowych stanowiskach. W ramach umowy PFRON przyznał pomoc finansową z przeznaczeniem na:
  • wyposażenie nowych miejsc pracy do wysokości 75 000,00 zł,
  • wynagrodzenie 5 osób niepełnosprawnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia przez okres 21 miesięcy i 22 dni od dnia 10.03.2004 r. wyniosła:

 

 
wynagrodzenie
składki płatnika
razem
2005 rok
81 684,03 zł
13 970,10 zł
95 654,13 zł
2004 rok
65 626,99 zł
11 252,67 zł
76 879,66 zł
 
147 311,02 zł
25 222,77 zł
172 533,79 zł
 

Metryczka

Data publikacji : 14.10.2008
Data modyfikacji : 22.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
do góry