Zakres działania i kompetencje

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie i I Zastępcy

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie

 1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, zwanych dalej „kierownikiem” oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.
 2. Zadania i kompetencje I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji określają odrębne przepisy wydane przez Komendanta.
 3. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów i pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji i współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w określonym zakresie.
 4. Komendant może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły i wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy tych zespołów.

Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1. Wydziałem Prewencji;
 2. Wydziałem Ruchu Drogowego;
 3. Zespołem Kadr i Szkolenia;
 4. Zespołem Administracyjno-Gospodarczym;
 5. Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Łączności i Informatyki;
 6. Posterunkiem Policji w Rajgrodzie;
 7. Posterunkiem Policji w Szczuczynie;
 8. Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Prasowo-Informacyjnych;
 9. Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Kryminalnym.

 

Zakresy działania komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Grajewie reguluje Regulamin z dnia 8 listopada 2011 roku.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.10.2008
Data modyfikacji 05.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Szmigiel
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Szklarzewski Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Szmigiel
do góry